Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet - till uppbyggelse, till glädje, till tröst.

Orgelmusik inleder och avslutar en traditionell begravningsgudstjänst. Har du önskemål om viss musik hjälper vi Er att få den musik som passar. Ibland klingar viss musik inte speciellt bra på just orgel. Säkert kan vi gemensamt komma fram till ett klokt musikval.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, violoncell. Vi har kontakter med många duktiga sångare och musiker i området och hjälper gärna till med att ordna en solist om ni önskar det..

Lite hjälp i musikvalet kan du få här: