Begravningen

Vår ambition är att varje begravning ska bli så bra och personligt präglad som möjligt. Förberedelserna är viktiga och vi hjälper till med det mesta som ska göras. En av flera viktiga detaljer som vi kan ta hand om är att ta fram ett program, så att alla ska kunna följa ceremonin. Programmet blir ofta ett värdefullt minne, även för de som inte har möjlighet att närvara vid begravningen.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och ljus mm. När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar. Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum.

Ett vackert minne

När begravningen är över sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.