Med omtanke om de dina

Att det kan kännas underligt att planera för sin egen död, när man befinner sig mitt i livet, har vi all förståelse för. Men det är nu du ska göra det, en dag kan det vara för sent. En dag kan dina efterlevande ställas inför frågor som aldrig får något svar.

Därför är det nu du ska skriva ner allt det som är viktigt för dem att veta – som t ex hur du vill ha din begravning och var du förvarar dina viktiga papper. Hur du vill att den egna gravstenen ska se ut är också något du bara kan planera i livet. Och så vidare. Se det som en omtanke om dina efterlevande - omtanken att inte lämna dem i osäkerhet om dina önskemål den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.